Akademikerne Pluss forhandler medlemsfordeler for 11 foreninger i Akademikerne og jobber for at foreningenes 205 000 medlemmer skal ha markedets beste avtaler.